Skip to content

Begeleidingspraktijk

Ik adviseer en begeleid kinderen, ouders en scholen die te maken krijgen met hoogbegaafdheidsproblematiek. Gezamenlijk doel is dat het hoogbegaafde kind beter in zijn vel komt te zitten.
Voor hoogbegaafde kinderen en hun ouders gaat het dan om (één op één) begeleiding/coaching bij sociale-en emotionele problemen, onderpresteren en opvoedingsvragen. Advies of begeleiding is éénmalig (eventueel per telefoon, mail of Skype). Ouders kunnen mij inschakelen bij het overleg met de school van hun kind. Ook adviseer ik ouders bij een schoolwisseling of bij de overgang van PO naar VO.

Scholen (PO en VO) adviseer ik bij de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen o.a. bij een beslissing over een eventuele versnelling, bij onderpresteren, bij de keuze van lesstof en bij het opstellen van een handelingsplan.
Tevens kan ik voor ouders en scholen met behulp van Schoolvaardigheidstoetsen (PO) een didactische niveaubepaling doen, waarmee een eventuele voorsprong van het kind/de leerling duidelijk wordt.

IMG_2436