Skip to content

Tarieven en algemene voorwaarden

amir-doreh-cHUBZFjY13g-unsplash
eleonora-paolino-LcrN354aCK4-unsplash

Tarieven vanaf 1 januari 2024 tot 1 januari 2025
Voor leerlingen tot 21 jaar *) Voor leerlingen vanaf 21 jaar (incl. 21% btw)
1x per week 30 minuten € 62,- per termijn (€620,- per cursusjaar) € 75,02 per termijn (€750,20 per cursusjaar)
1x per week 45 minuten € 93,- per termijn (€930,- per cursusjaar) € 112,54 per termijn (€1125,40 per cursusjaar)
1x per 14 dagen 30 minuten € 31,- per termijn (€310,- per cursusjaar) € 37,51 per termijn (€375,10 per cursusjaar)
1x per 14 dagen 45 minuten € 46,50 per termijn (€465,- per cursusjaar) € 56,27 per termijn (€562,70 per cursusjaar)
1x per 14 dagen 60 minuten € 62,- per termijn (€620,- per cursusjaar) € 75,02 per termijn (€750,20 per cursusjaar)
Voor leerlingen tot 21 jaar *) Voor leerlingen vanaf 21 jaar (incl. 21% btw)
Strippenkaart (10 lessen 30 min.): € 218,- € 257,-
Strippenkaart (10 lessen 45 min.): € 312,- € 371,-

*) Voor leerlingen tot en met 20 jaar is muziekonderwijs vrijgesteld van btw, vanaf 21 jaar is het btw-plichtig.

KVK 08194357
btw-id NL001367760B18

Algemene Voorwaarden Piano- en Dwarsfluitpraktijk A Tempo:

1. Tarief: Het termijnbedrag is gebaseerd op een totaalbedrag per cursusjaar, gedeeld door 10 termijnen. Eind april/mei 2024 wordt er 4 weken geen les gegeven (de meivakantie wordt verlengd met 2 weken). Voor 2024 geldt dat de meivakantie start op 27 april en eindigt op 26 mei.
U betaalt 10 keer een termijnbedrag, ongeacht of er één of meer lessen vervallen door in die termijn vallende feestdagen of vakanties.
2. U dient vooraf per termijn te betalen, uiterlijk op de 1ste van de maanden september t/m juni. Let op: Bij de start van het cursusjaar in september betaalt u dus twee termijnen: Begin september de eerste termijn en eind september de tweede termijn!
3. Wanneer de leerling geen gebruik maakt van de met hem/haar afgesproken les, dan blijft het lesgeld verschuldigd.
4. Een leerling kan een les verzetten naar een andere dag of tijdstip, mits dit minstens 2 dagen voor de eigen lesdag is gemeld.
5. Bij langdurige ziekte van de leerling is na 4 weken geen lesgeld meer verschuldigd.
6. Wanneer wegens ziekte van de docente de les 1x per cursusjaar vervalt, dient men die les toch te betalen.
7. Wanneer er door andere omstandigheden dan ziekte door de docente (één keer of een aantal keren) geen les gegeven kan worden, wordt deze les zo spoedig mogelijk ingehaald. Wanneer dat niet mogelijk is, heeft de leerling recht op restitutie van het lesgeld voor de vervallen les(sen).
8. Opzeggen kan per termijn vóór de 1ste van de eerstvolgende maand.
9. In de maanden juli en augustus wordt er geen les gegeven.
10. De Voor- en Najaarsvakantie zijn gelijk aan die van de basisschool. De andere vakanties kunnen daarvan afwijken.
11. Wanneer er sprake gaat zijn van lesgeldverhoging, wordt u ruim van tevoren (meestal in de maand december) op de hoogte gebracht. Het nieuwe tarief zal dan vanaf 1 januari van het volgende jaar ingaan.