Tarieven tot en met 31 december 2021
Voor leerlingen tot 21 jaar *) Voor leerlingen vanaf 21 jaar
1x per week 20 minuten **) € 38,67 per maand n.v.t.
1x per week 30 minuten € 58,- per maand € 70,18 per maand (incl. 21% btw)
1x per week 45 minuten € 87,- per maand € 105,27 per maand (incl. 21% btw)
1x per 14 dagen 30 minuten € 29,- per maand € 35,09 per maand (incl. 21% btw)
1x per 14 dagen 45 minuten € 43,50 per maand € 52,64 per maand (incl. 21% btw)
1x per 14 dagen 60 minuten € 58,- per maand € 70,18 per maand (incl. 21% btw)
1x per maand 45 minuten € 21,75 per maand € 26,32 per maand (incl. 21 % btw)

*) Voor leerlingen tot en met 20 jaar is muziekonderwijs vrijgesteld van btw, vanaf 21 jaar is het btw-plichtig.
**) Voor leerlingen van 4 tot 6 jaar.

KVK 08194357
btw-id NL001367760B18

Algemene Voorwaarden Piano- en Dwarsfluitpraktijk A Tempo:

1. Het lestarief is een maandbedrag. Er wordt 10 maanden per cursusjaar les gegeven. U dient vooraf per maand te betalen, uiterlijk op de 1ste van de maanden september t/m juni. Bij de start van het cursusjaar in de maand september betaalt u dus voor september en eind september voor oktober.
2. Wanneer de leerling geen gebruik maakt van de met hem/haar afgesproken les, dan blijft het lesgeld verschuldigd.
3. Een leerling kan een les verzetten, mits dit minstens 2 dagen voor de eigen lesdag is gemeld.
4. Bij langdurige ziekte van de leerling is na 4 weken geen lesgeld meer verschuldigd.
5. Wanneer wegens ziekte van de docente de les 1x per cursusjaar vervalt, dient men die les toch te betalen.
6. Wanneer er door andere omstandigheden dan ziekte door de docente (één keer of een aantal keren) geen les gegeven kan worden, wordt deze les zo spoedig mogelijk ingehaald. Wanneer dat niet mogelijk is, heeft de leerling recht op restitutie van het lesgeld voor de vervallen les(sen).
7. Opzeggen kan per maand vóór de 1ste van de eerstvolgende maand.
8. In de maanden juli en augustus wordt er geen les gegeven.
9. Voor- en najaarsvakantie zijn gelijk aan die van de basisschool. De andere vakanties kunnen daarvan verschillen.
10. Wanneer er sprake gaat zijn van lesgeldverhoging, wordt u ruim van tevoren (meestal in de maand december) op de hoogte gebracht. Het nieuwe tarief zal dan vanaf 1 januari van het volgende jaar ingaan.